Darko Mavrič ob 60 letnici

Praznovanje 60 let obstoja in delovanja društva je velik in časti vreden dogodek. Ob tem jubileju ne smemo pozabiti svojih nekdanjih članov in članic, ki so žrtvovali veliko svojega prostega časa za delovanje društva, da je kljubovalo različnim pritiskom skozi čas. In pogled v društveno matično knjigo pove, da teh ljudi res ni bilo malo. Res, da zlate srednje generacije pri nas ni, zato pa smo mladi toliko bolj zagnani in vneti, seveda ob pomoči naših veteranov.
PGD Zagrad - Pečovnik skrbi za požarno varnost nekdanjih območij: Zagrad, Pečovnik, Osenca (polovico), Zvodno (delno), Polule, Košnica, Tremerje in Breg. Operativno enoto sestavljajo: 4 gasilski častniki, 2 nižja gasilska častnika, 16 gasilcev I. stopnje in 19 gasilcev.
Opremljeni smo z naslednjo gasilsko tehniko: GVC 16/50, TAM 110, letnik 1979, GV1 Citroën C25 4x4, letnik 1991, petimi motornimi brizgalnami in z vso ostalo pripadujočo opremo. Nenehen razvoj in pa zakonodajska določila o opremljanju in organizaciji operativnih gasilskih enot, nas silijo k posodabljanju in nabavi vedno nove opreme. Tako smo že lani usmerili vse svoje moči v nabavo nove GVC 16/25 z vso pripadajočo opremo. Smelo smo zastavili vse svoje načrte in danes bi novo gasilsko vozilo moralo biti tu. Vendar temu ni tako. V vzrokih je še preuranjeno govoriti, vsekakor pa prostovoljno gasilsko društvo ni v ničemer odgovorno. Samo upamo lahko, da bo vozilo nared še pred novim letom. Se je pa zato nabavila že vsa oprema. Tu pa ne smemo pozabiti naših botrov, sponzorjev, donatorjev in krajanov našega požarnega območja, ki so naše načrte finančno podprli. Vsem supaj in vsakemu posamezno še enkrat najlepša hvala.
Na koncu še zahvala vsem našim članom in članicam za ves trud, ki ga po svojih močeh vlagajo in tako prispevajo k uspešnemu delovanju društva. Dela nam ne manjka, da bi le zmogli obilo dobre volje in zdravega razuma za dokončanje vseh načrtov.

Gasilci PGD Zagrad- Pečovnik pogumno naprej!

Z gasilskim pozdravom

NA POMOČ!!!

Darko MAVRIČ
Poveljnik PGD Zagrad - Pečovnik GČ
  • Občni zbor PGD Zagrad-Pečovnik

    V soboto 27.2.2016 ob 18ti uri bo v prostorih....
  • Razpis za stanovanje

    PGD Zagrad-Pečovnik oddaja stanovanje v najem....
  • Gasilska veselica z Modrijani

    Vljudno vas vabimo na doogdek desetleja v naši krajevni skupnosti! 22. avgusta praznujemo 70. let obstoja društva in pričnemo ob 18ti uri....