Župan Bojan Šrot ob 60 letnici

Prostovoljno gasilsko društvo Zagrad - Pečovnik ima bogato in dolgo tradicijo. Najbrž se vseh akcij, posredovanj in drugih oblik pomoči, ki so jih člani društva izvedli v 60 letih delovanja niti ne da več našteti.
Zato se naj vsem, ki so v teh letih pripomogli k delovanju tega društva, iz srca zahvalim.

Posebno pomembno pri delovanju vsakega prostovoljnegagasilskega društva pa se mi zdi tudi vključevanje mladih v društveno delovanje. Tako kot mora biti eden od ciljev delovanja gasilskih društev tudi skrb za vzgojo mladih in novih kadrov, brez katerih tako dolgo življenje društva ni mogoče, pa je ena od osnovnih ciljev takšnega društva nedvomno tudi vzpodbujanje čuta pri ljudeh za primerno preventivno in požarno varnostno kulturo.

Seveda pa ni nezanemarljiva tudi humanitarna nota gasilskega društva, ki skrbi za pomoč sodržavljanov ob požarih, povodnih, potresih in raznih nesrečah, ki vsakodnevno ogrožajo naša življenja.

60 letnica je nedvomno visok jubilej, že če ga praznuje posameznik, kaj šele, da takšen jubilej praznuje prostovoljno društvo. Ta obletnica namreč pomeni, da so ljudje različnih starosti, poklicev in spolov združili in delovali v tej smeri, da je lahko prostovoljno gasilsko društvo Zagrad - Pečovnik uspešno delalo in premagalo vse ovire na poti, dolgi celih 60 let.

Vseh akcij je bilo kot rečeno v vseh teh letih delovanja veliko. Zato si vsi člani, njihovi življenjski sopotniki, ki so, kot pravijo člani, kdaj pa kdaj tudi nekoliko zapostavljeni zaradi njihovega društvenega dela, zaslužijo čestitko, ki je ob takšnih pomembnih obletnicah v navadi. Še na mnoga leta!

Bojan ŠROT
Župam Mestne Občine Celje
  • Občni zbor PGD Zagrad-Pečovnik

    V soboto 27.2.2016 ob 18ti uri bo v prostorih....
  • Razpis za stanovanje

    PGD Zagrad-Pečovnik oddaja stanovanje v najem....
  • Gasilska veselica z Modrijani

    Vljudno vas vabimo na doogdek desetleja v naši krajevni skupnosti! 22. avgusta praznujemo 70. let obstoja društva in pričnemo ob 18ti uri....